Noutati si anunturi

Patent Knowledge Week 4 - 7 octombrie 2022

În perioada 4 - 7 octombrie 2022, se va desfășura evenimentul online cu titlul “Patent Knowledge Week”, organizat de Oficiul European de Brevete (OEB).

Anunț examen - Consilier în proprietate industrială

Din raționamente tehnice și administrative, ne aflăm în imposibilitatea de a organiza examenul de dobândire a calității de consilier în proprietate industrială anul acesta, în condiții optime.

Eveniment BIFE SIM 2022

În perioada 22 – 25 septembrie 2022, specialiștii OSIM participă la evenimentul #BIFESIM2022 - Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii, organizat de ROMEXPO, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România și Camerele de Comerț și Industrie Județene.

Participarea OSIM la aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea AGEPI

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a participat la ceremonia dedicată aniversării a 30 de ani, de la înfiinţarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova.

Examen - Consilier în proprietate industrială

Examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială se va organiza în a doua jumătate a lunii noiembrie 2022.

Probleme tehnice remediate

Serviciul de depunere online a Cererilor de brevet și a Traducerilor fasciculelor de Brevet European este funcțional.

 

Probleme tehnice

Urmare unor probleme tehnice, serviciul de depunere online a Cererilor de brevet și a Traducerilor fasciculelor de Brevet European, nu este funcțional.

Vă vom anunța imediat ce problemele vor fi remediate.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Lucrări mentenanță Portal online - Plata online

În data de 7 septembrie 2022, intervalul orar 8.00 - 8.30, paginile și serviciile oferite de OSIM în Portal online, implicit sistemul de Plată online nu vor funcționa, urmare unor lucrări tehnologice de mentenanță.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de această situaţie.

Expozitia ISTORIA MARCILOR IN ROMANIA

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în colaborare cu Biblioteca Județeană ASTRA – Sibiu, organizează expoziția ”ISTORIA MĂRCILOR ÎN ROMÂNIA”.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 19 august – 16 septembrie 2022, reunind mărci renumite, din timpul domniilor unor conducători marcanți ai României, precum: Ferdinand I, Carol al II lea, Regele Mihai I.

Ordin privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente

Ordinul nr.84/22.08.2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor REGULAMENTUL (UE) 2019/933 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului CET (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (Regulament) – în format pdf

Formular de Notificare în temeiul articolului 5 alineatul (2) literele (b) şi (c) din REGULAMENTUL (UE) 2019/933 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format doc

European Inventor Award 2023

Ediția #InventorAward 2023, îsi deschide porțile pentru nominalizarea candidaților până la data de 3 Octombrie 2022.

European Inventor Award, este una dintre cele mai prestigioase competiții din domeniul proprietății intelectuale, organizată anual, de Oficiul European de Brevete (OEB).

Plată online a taxelor aferente mărcilor, desenelor și modelelor

Avem plăcerea de a vă face cunoscut faptul că, începand de astăzi 01 august 2022, OSIM pune la dispoziția utilizatorilor serviciilor OSIM, facilitatea de plată online a taxelor aferente mărcilor, desenelor și modelelor, realizată în cadrul proiectului din Programul Operațional POCA "Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei - cod SMIS 127610”.

Aceasta este pentru moment disponibilă din portalul online, pentru utilizatorii autentificați și validați, dar și din site-ul OSIM pentru utilizatorii neautentificați, prin accesarea următorului link: https://portal.osim.ro/payment/.

În cazul în care întâmpinați dificultăți de ordin tehnic la realizarea plății, vă rugăm să le semnalați prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În scurt timp, opțiunea de plată cu cardul va fi disponibilă și în cadrul aplicaţiilor de depunere online a cererilor de mărci, desene și modele.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci acordă o atenție sporită eficientizării și modernizării serviciilor publice specifice protecției proprietății industriale oferite cetățenilor și mediului de afaceri și va continua demersurile de implementare a noilor soluții tehnice în vederea realizării acestui deziderat.

Cea de-a 63-a reuniune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale OMPI (Geneva, Elveția)

În perioada 14 - 22 iulie 2022, delegaţia României participă la cea de-a 63-a reuniune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) la Geneva, Elveția.

Delegațiile țărilor membre se întrunesc în sesiuni ordinare sau extraordinare, unde sunt invitate să se exprime asupra subiectelor incluse în agenda de lucru și să aprobe documentele elaborate și prezentate de către Secretariatul OMPI, documente care se referă la sesiunile organelor de conducere ale statelor membre OMPI și ale uniunilor administrate de OMPI.

Cea de-a XXVI-a ediție a Salonului Internațional de Invenții “Inventica – 2022” (Iași)

În perioada 22 - 24 iunie 2022, specialiștii OSIM au fost prezenți la cea de-a XXVI-a ediție a Salonului Internațional de Invenții “Inventica – 2022”. Ca în fiecare an, evenimentul a fost organizat de Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași și Institutul Național de Inventică Iași.

De asemenea, la eveniment au luat parte și reprezentanți ai Centrelor Regionale – PATLIB Cluj și Sibiu.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.