Noutati si anunturi

Lucrări de mentenanță încheiate

Serviciile de depunere electronică și plăți online pentru cererile de protecție sunt disponibile.

Vă mulţumim.

Lucrări de mentenanță 31.12.2022 - 03.01.2023

În data de 31.12.2022, începând cu ora 19:00, serviciile de depunere electronică și plăți online pentru cererile de protecție vor fi oprite în vederea actualizării taxelor pentru anul 2023 și asigurarea mentenanței sistemului informatic.

Aceste servicii vor fi disponibile începând cu data de 03.01.2023 ora 13:00, pentru care vom publica un anunț în acest sens.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Regulament mărci

Proiectul de Hotărâre a Guvernului de modificare și completare a Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial la data de 07.10.2022.

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice detaliază o procedură eficientă, transparentă și simplificată, cu termene mai scurte, care va avea ca efect o întărire a protecției drepturilor de proprietate industrială, dobândite sau care urmează a fi dobândite, asigurând securitatea juridică și coerența deplină cu legislația specifică aplicabilă la nivelul  Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiți aici : Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-976.pdf

Webinar - noi tendințe în domeniile AgroTech și FoodTech

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) lansează astăzi, 07 octombrie 2022, o serie de webinare care se vor desfășura pe parcursul a cinci săptămâni.

Întâlnirile vor avea ca teme de discuție noile tendințe în domeniile #agrotech și #foodtech.

Patent Knowledge Week 4 - 7 octombrie 2022

În perioada 4 - 7 octombrie 2022, se va desfășura evenimentul online cu titlul “Patent Knowledge Week”, organizat de Oficiul European de Brevete (OEB).

Anunț examen - Consilier în proprietate industrială

Din raționamente tehnice și administrative, ne aflăm în imposibilitatea de a organiza examenul de dobândire a calității de consilier în proprietate industrială anul acesta, în condiții optime.

Eveniment BIFE SIM 2022

În perioada 22 – 25 septembrie 2022, specialiștii OSIM participă la evenimentul #BIFESIM2022 - Târgul Internațional de Mobilă, Echipamente și Accesorii, organizat de ROMEXPO, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de Mobilă din România și Camerele de Comerț și Industrie Județene.

Participarea OSIM la aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea AGEPI

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a participat la ceremonia dedicată aniversării a 30 de ani, de la înfiinţarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) din Republica Moldova.

Examen - Consilier în proprietate industrială

Examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială se va organiza în a doua jumătate a lunii noiembrie 2022.

Probleme tehnice remediate

Serviciul de depunere online a Cererilor de brevet și a Traducerilor fasciculelor de Brevet European este funcțional.

 

Probleme tehnice

Urmare unor probleme tehnice, serviciul de depunere online a Cererilor de brevet și a Traducerilor fasciculelor de Brevet European, nu este funcțional.

Vă vom anunța imediat ce problemele vor fi remediate.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Lucrări mentenanță Portal online - Plata online

În data de 7 septembrie 2022, intervalul orar 8.00 - 8.30, paginile și serviciile oferite de OSIM în Portal online, implicit sistemul de Plată online nu vor funcționa, urmare unor lucrări tehnologice de mentenanță.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de această situaţie.

Expozitia ISTORIA MARCILOR IN ROMANIA

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în colaborare cu Biblioteca Județeană ASTRA – Sibiu, organizează expoziția ”ISTORIA MĂRCILOR ÎN ROMÂNIA”.

Expoziția va fi deschisă publicului larg în perioada 19 august – 16 septembrie 2022, reunind mărci renumite, din timpul domniilor unor conducători marcanți ai României, precum: Ferdinand I, Carol al II lea, Regele Mihai I.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.