Formulare - Mărci

IMPORTANT!
În atenția solicitanţilor deponenţi ai cererilor de marcă:
Având în vedere schimbările survenite în Legea 84/1988 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, aducem la cunoștința solicitanţilor cererilor de marcă faptul că tipul de marcă combinată este asimilat tipului de marcă figurativă, respectiv, marca figurativă este reprezentată prin intermediul unei imagini care constă exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative.

 Recomandăm tuturor folosirea facilităţii de depunere online pe care o găsiţi aici.


IMPORTANT: Înainte de descărcare vă rugăm citiți aceste instrucțiuni privind variantele diferite de descărcare, în funcție de browser-ul folosit!  Descărcați formularul pdf pentru depunerea unei cereri de marcă

 Pentru completarea acestui formular utilizați ultima versiune a programului Adobe Acrobat Reader DC, asigurându-vă că formularul se va deschide în browser prin intermediul Adobe Acrobat Reader DC și NU prin intermediul unei versiuni mai vechi Adobe Acrobat (ex. 8.0; 8.1; 9; etc.), pe care îl puteți descărca gratis de la acest link:
https://get.adobe.com/reader/otherversions/
Atenție! Selectați sistemul de operare folosit pe calculatorul dvs. din lista disponibilă pe acel site.

Citiți cu atenție și urmați instrucțiunile de completare din Ghidul disponibil aici!

Această versiune de formular poate fi descărcată pe calculatorul dvs. și salvată ori de câte ori doriți, pe parcursul completării, inclusiv la final, pentru arhivare.

Dacă vă confruntați cu problemele tehnice vă rugăm să le comunicați Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..


 Cerere de reînnoire marcă conform Legii nr. 84/1998 cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 112/2020:


în format .pdf

 

în format .doc

 Cerere de înregistrare / reînnoire a unei indicații geografice conform Legii nr. 84/1998 cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 112/2020:


în format .pdf


în format .doc

 Actul de opoziție la înregistrarea unei mărci:


în format .pdf

 

în format .doc

 Procura pentru proceduri în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci:


în format .pdf


în format .doc

 Pentru a putea utiliza formulare aflate în pagina noastră trebuie să instalaţi Acrobat Reader, formularele existând în format PDF (Portable Document Format ). Recomandăm instalarea versiunii 10 sau mai mare a Acrobat Reader ce se gaseşte gratuit în internet la adresa www.adobe.com.(aprox. 37MB)
Când incepeţi instalarea Acrobat Reader-ului vă recomandăm să inchideţi browser-ul pe care il folosiţi pentru instalarea corectă a plug-in.

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.