Comisie anulări-decăderi - Mărci

Persoană de contact:  Alina Bumbănac
Telefon: 021.306.08.00, int. 258

 

CITAȚII

 

 


CONVOCATOARE

CONVOCATOR Intimat Dosar CA_15/2023

CONVOCATOR Intimat Mandatar CA_15/2023

 


LISTE DE ȘEDINȚĂ

LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 12.06.2024 

LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 14.05.2024 

LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 09.04.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare/ decădere marcă programate pentru soluţionare în ziua de 09.04.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 05.03.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 01.02.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare marcă programate pentru soluţionare în ziua de 11.01.2024

 LISTA DE ŞEDINŢĂ privind Cererile de anulare/ decădere marcă programate pentru soluţionare în ziua de 10.01.2024
 


PRONUNȚĂRI

Pronunțări din 19.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 12.06.2024  

Pronunțări din 12.06.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 12.06.2024  

Pronunțări din 21.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 21.05.2024  

Pronunțări din 14.05.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 14.05.2024  

Pronunțări din 26.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024  

Pronunțări din 23.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 23.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 16.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 16.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 09.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 09.04.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 09.04.2024 

 Pronunțări din 26.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 05.03.2024 

 Pronunțări din 19.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 05.03.2024 

 Pronunțări din 12.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 05.03.2024 

 Pronunțări din 05.03.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 05.03.2024 

 Pronunțări din 08.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 01.02.2024 

 Pronunțări din 01.02.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 01.02.2024 

 Pronunțări din 23.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.01.2024 

 Erată - Pronunțări din 16.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.01.2024 

 Pronunțări din 16.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.01.2024 

 Pronunțări din 11.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 11.01.2024 

 Pronunțări din 10.01.2024 – dosare programate pentru soluționare în data de 10.01.2024 


 


Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.