Noutati si anunturi

Eliberare Diplome - Consilier în proprietate industrială

          Diplomele care atestă calitatea de consilier în proprietate industrială, obținută în urma promovării examenului, sesiunea mai 2023, pentru obiectele: Brevete de invenţie, Mărci şi indicaţii geografice, Desene şi modele, se vor elibera începând cu data de 19.06.2023.

Rezultate Examen - Consilier în proprietate industrială

Listele candidaţiilor care au promovat examenul pentru atestarea calităţii de consilier în proprietate industrială, sesiunea mai 2023, pentru obiectele: Brevete de invenţie, Mărci şi indicaţii geografice, Desene şi modele vor fi afișate, atât pe pagina de internet www.osim.ro cât și la avizierul de la sediul OSIM, în data de 29.05.2023.

Anunț privind contestațiile la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială 2023

Comisia de soluționare a contestațiilor la deciziile Comisiei de examen pentru atestarea calității de consilier în proprietate industrială, sesiunea 08 - 11 mai 2023, a analizat contestația și a dispus:

 

Anunț privind admiterea la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială 2023

Lista de participare a candidaților la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială, admiși/respinși - mai 2023:

 

Noul format al adreselor de e-mail ale OSIM

Vă facem cunoscut faptul că, începand de astăzi, 10 aprilie 2023, OSIM schimbă terminația tuturor adreselor de e-mail, astfel: “osim.ro” devine “osim.gov.ro”.

Ca exemplu:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. devine office@osim.gov.ro

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. devine registratura@osim.gov.ro

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. devine prenume.nume@osim.gov.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Examen pentru dobândirea calității de Consilier în Proprietate Industrială

Dorim să vă reamintim că, data limită până la care se vor primi la sediul OSIM, dosarele de înscriere la examenul pentru dobandirea calității de consilier în proprietatea industrială este 21.04.2023.

Examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, organizat de OSIM, va avea loc în perioada 08 - 11 mai 2023.

Concursul anual pentru acordarea premiilor „WIPO Global Awards 2023” - OMPI

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI) organizează concursul anual pentru acordarea premiilor „WIPO Global Awards 2023”, adresat IMM-urilor (întreprinderi mici și mijlocii).

EXAMEN PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, în perioada 08-11 mai 2023.

Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr. 108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr. 66/2000, modificate prin Ordinul nr. 113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

Webinar “Calcularea daunelor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală”

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI), împreună cu Oficiul de Proprietate Intelectuală din Ungaria, organizează un webinar regional cu tema “Calcularea daunelor pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală”.

Ediția de primăvară a Târgului de Turism al României 2023

În perioada 23 – 26 februarie 2023, specialiștii OSIM vor fi prezenți la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României 2023.

#TTR2023 este locul unde pasionații de călătorii sunt așteptați cu cele mai noi și interesante oferte turistice din țară și străinătate.

Ideas Powered for Business SME Fund - Februarie 2023

Deținerea unui drept de proprietate industrială (mărcă, desen și model, brevet de invenție), oferă avantaje multiple în fața competiției care conduc la rezultate sustenabile.

Desenele și modelele industriale în România la 30 de ani de la adoptarea primei legi de protecție a acestora în țara noastră

              În data de 03.02.2023, s-au desfășurat lucrările Seminarului Științific “Desenele și modelele industriale în România la 30 de ani de la adoptarea primei legi de protecție a acestora în țara noastră”, organizat de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București – Școala Doctorală, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci și Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale (editor al Revistei Române de Dreptul proprietății Intelectuale).

Webinar - Ideas Powered for Business SME Fund

În atenția 𝑰𝑴𝑴-𝒖𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 care au nevoie de suport financiar pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, la nivel național și European.

Fondul pentru IMM-uri, “Ideas Powered for Business SME Fund”, susținut de Comisia Europeană și EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) – Partener OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii și Mărci), continuă și anul acesta.

“Legea asupra brevetelor de invențiune” - 117 ani de la publicarea primei Legi a brevetelor din România

Astăzi, 17 ianuarie, celebrăm unul dintre cele mai de seamă momente din istoria proprietății industriale, 117 ani, de la publicarea primei Legi a brevetelor din România “Legea asupra brevetelor de invențiune”.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.