Noutati si anunturi

Moment aniversar "50 de ani de la semnarea Convenției Brevetului European"

Anul acesta s-au împlinit 50 de ani de la semnarea Convenției Brevetului European. Semnarea Convenției de către statele membre, la Munchen, în data de 5 octombrie 1973 a reprezentat piatra de temelie ce stă la baza sistemului european de brevete de astăzi. Tarile membre și-au dorit ca prin semnarea acestei convenții să faciliteze și să consolideze protecția invențiilor pe teritoriul Uniunii Europene.

“Global Innovation Index 2023” - OMPI

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a publicat studiul “Global Innovation Index 2023”, unde România se află pe locul 47 din cele 132 de state supuse cercetării.

Indicele Global al Inovației, realizează un clasament al performantei țărilor în funcție de capacitatea de inovare. In calculul acestui indice s-au luat în considerare diferiți indicatori ai dezvoltării privind: instituțiile, activitatea stiintifică, infrastructura, dezvoltarea afacerilor, capitalul, inovația, dezvoltarea tehnologiei din 132 de state.

Eveniment "Proprietatea Industrială - Catalizator pentru Dezvoltarea Inovațională în mediul academic, de cercetare și de afaceri"

În perioada 18 – 20 Septembrie 2023, a avut loc evenimentul "Proprietatea Industrială - Catalizator pentru Dezvoltarea Inovațională în mediul academic, de cercetare și de afaceri", organizat de Universitatea "Valahia" din Târgoviște în cadrul proiectului : “Excelență și Performanță pentru Creșterea Capacității Instituționale de CDI (ProExcelență)”, în colaborare cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Webinar: Vouchere de proprietate industrială prin programul "Ideas Powered for Business – SME Fund"

În atenția IMM-urilor care au nevoie de sprijin financiar pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, în special brevete de invenție, la nivel național și European.

EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală), organizează un webinar :

European Inventor Award

Oficiul European de Brevete (OEB), organizează anual, una dintre cele mai prestigioase competiții din domeniul proprietății intelectuale - European Inventor Award.

E-mail - solicitare emitere facturi

Începând cu data de 01.08.2023, pentru emiterea facturilor, vă rugăm să transmiteți solicitarea dumneavoastră la adresa de e-mail:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Lucrări de mentenanță Portal online - ÎNCHEIATE

Lucrările de mentenanță pentru Portalul online s-au încheiat.

Vă mulţumim.

Lucrări de mentenanță PORTAL ONLINE

Portalul online nu va fi funcțional datorită unor lucrări de mentenanță pentru aproximativ o oră.

Vom reveni cu un anunț când lucrările vor fi incheiate.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

ROMEXPO 2023 - TIBCO & ANTIQUEMARKET

În perioada 15-18 iunie 2023, specialiștii OSIM vor fi prezenți la ROMEXPO, unde au loc:  “Târgul internațional de bunuri de larg consum” #TIBCO2023 și “Târgul de obiecte de artă și antichități  “#ANTIQUEMARKET2023.

Eliberare Diplome - Consilier în proprietate industrială

          Diplomele care atestă calitatea de consilier în proprietate industrială, obținută în urma promovării examenului, sesiunea mai 2023, pentru obiectele: Brevete de invenţie, Mărci şi indicaţii geografice, Desene şi modele, se vor elibera începând cu data de 19.06.2023.

Rezultate Examen - Consilier în proprietate industrială

Listele candidaţiilor care au promovat examenul pentru atestarea calităţii de consilier în proprietate industrială, sesiunea mai 2023, pentru obiectele: Brevete de invenţie, Mărci şi indicaţii geografice, Desene şi modele vor fi afișate, atât pe pagina de internet www.osim.ro cât și la avizierul de la sediul OSIM, în data de 29.05.2023.

Anunț privind contestațiile la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială 2023

Comisia de soluționare a contestațiilor la deciziile Comisiei de examen pentru atestarea calității de consilier în proprietate industrială, sesiunea 08 - 11 mai 2023, a analizat contestația și a dispus:

 

Anunț privind admiterea la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială 2023

Lista de participare a candidaților la examenul pentru dobândirea calității de consilier în proprietate industrială, admiși/respinși - mai 2023:

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.