Achiziţii publice 2024

Anunţuri – Achiziții publice 

31.05.2024

Documentația completă pentru derularea procedurii simplificate pentru atribuirea unor contracte pentru diferite Licențe și servicii – 9 Loturi, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare simplificat: SCN1147671/31.05.2024.

07.02.2024

În vederea estimării valorice a unui proiect IT care urmează a fi depus pentru finanțare prin Apelul deschis de Autoritatea pentru Digitalizarea României -E-guv în administrația/instituțiile publice - Măsura 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR, OSIM a publicat în SEAP Anuntul de consultare a pieței MC1027701/07.02.2024.

30.01.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea Serviciilor de reconstrucție, reproiectare, transfer informații și optimizare a site-ului Intranet al OSIM este publicat în SEAP cu numărul ADV1403665/29.01.2024.

30.01.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea Serviciilor de mentenanță pentru Sistemul Complex de Securitate al OSIM este publicat în SEAP cu numărul ADV1403769/30.01.2024.


 

Centralizatorul Achizițiilor Publice

 


 

Contracte achiziţii publice

Contract – Intralegis
Contract – Servicii pază
Contract – Servicii de televiziune
Contract – Servicii de telefonie fixă
Contract – Servicii de spălătorie auto
Contract – Servicii de transfer de date WI-FI
Contract – Servicii mentenanță infrastructură hardware
Contract – Servicii mentenanță centrala termică, stația de dedurizare și hidrofor


 

Programul anual al achizițiilor publice al O.S.I.M.


 

Arhivă

2023

Anunţuri – Achiziții publice 

 

06.12.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea serviciilor de Reînnoire a suportului anual pentru echipamentul DellEMC DataDomain 6300 este publicat în SEAP cu numărul ADVADV1391575/06.12.2023.

31.10.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea de servicii de reparare pentru un driver din libraria de benzi Overland NEO 2000e este publicat în SEAP cu numărul ADV1393335/30.10.2023.

26.10.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pentru servicii de transport aerian pentru intervalul ianuarie 2024 - decembrie 2027, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare numărul CN1061132/26.10.2023.

23.10.2023

Anunțul de publicitate pentru achiziționarea de Servicii de suport anual Micro Focus Business Support pentru Data Protector este publicat în SEAP cu numărul ADV1391575/23.10.2023.

17.10.2023

Anunțul de publicitate pentru Furnizarea unui UPS pentru rack rețea este publicat în SEAP cu numărul ADV1390559/17.10.2023.

04.09.2023

Anunțul de publicitate pentru Furnizare și instalare Soluție integrată hardware și software de asigurare a securității sistemului informatic al OSIM este publicat în SEAP cu numărul ADV1381877/31.08.2023.

12.06.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea unor contracte pentru diferite Echipamente, Software și Servicii - 9 Loturi, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1056096 / 10.06.2023.

06.06.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea contractului pentru Modernizare rețea voce-date, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1055894/ 02.06.2023.

12.05.2023

Documentația completă pentru derularea procedurii de Licitație Deschisă pentru atribuirea Acordului Cadru pe 24 de luni pentru achiziția de tonere, poate fi regasită în SEAP, având Anunțul de participare nr.  CN1055079/12.05.2023.


 

Centralizatorul Achizițiilor Publice

 


 

Contracte achiziţii publice

 

Contract – Servicii parcare
Contract – Servicii de televiziune digitală
Contract – Servicii de transfer de date WI-FI
Contract – Servicii de telefonie fixă
Act adițional – Sistem securitate
Contract subsecvent – Servicii de telefonie mobilă
Contract – Prestări servicii RSVTI
Contract – Prestări servicii SSM, SU
Contract – Servicii de spălătorie auto
Contract – Intralegis
Contract – Servicii mentenanță ascensoare
Contract – Servicii întreținere imprimante
Contract – Servicii închiriere parcare
Contract – Servicii mentenanță climatizare
Contract – Servicii de internet
Contract – Servicii DDD
Contract – Servicii apă
Contract – Servicii PFA
Contract – Servicii pază


 

Programul anual al achizițiilor publice al O.S.I.M.

 


 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.