Evenimente OSIM 2024

  1. „Școala Verde” în vizită la OSIM

    În data de 28 martie, la sediul OSIM a avut loc o întâlnire între specialiștii Oficiului și un grup de elevi ai Colegiului Virgil Madgearu, în cadrul programului național  „Săptămâna Verde”.

Pe parcusul vizitei, elevii au avut ocazia să cunoască aspecte ce țin de istoria proprietății industriale în Romania. Totodată, specialiștii OSIM au adus în atenția elevilor informații privind înregistrarea drepturilor de proprietate industrială pentru cele trei domenii: brevete de invenții, mărci, desene și modele și importanța protejării acestor drepturi.

Mulțumim elevilor și doamnei diriginte pentru vizită și pentru interesul manifestat în ceea ce privește domeniul proprietății industriale.

 

photo-epo

 

  1. Ediția a V-a a Salonului Intenațional INVENTCOR 2024, Deva

    În perioada 4 - 6 aprilie 2024, specialiștii OSIM vor fi prezenți la cea de a V-a ediție a Salonului Intenațional INVENTCOR 2024, care se va desfășura la Centrul Cultural “Drăgan Muntean” din Deva.

Evenimentul este organizat de Asociația CORNELIUGROUP, în colaborare cu Facultatea de Inginerie Hunedoara – Universitatea Politehnica Timișoara, și se concentrează pe educația non-formală, punând accent pe importanța cultivării spiritului creativ și inovativ.

La INVENTCOR 2024 vor fi expuse invenții, proiecte de cercetare, produse și programe educaționale, inclusiv standuri didactice experimentale, oferite de universități, institute de cercetare, companii și inventatori privați.

Salonul Internațional INVENTCOR acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv protecția mediului, materiale, bio și nanotehnologie, industria alimentară, arhitectură, informatică, electronică, automotive, aeronautică, publicații, istorie, medicină, agricultură, textile.

De asemenea, în cadrul evenimentului, va avea loc și Simpozionul “Puterea Minții Creative”, care va include prezentări pe diverse teme, cum ar fi inovația, ecologia, sănătatea, comunitatea și proprietatea intelectuală.

photo-epo
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.