Informații de baza - desene si modele

 

 

 

2023

BOPI nr.12/2023  |  BOPI nr.11/2023BOPI nr.10/2023  | BOPI nr.9/2023  |  BOPI nr.8/2023 | BOPI nr.7/2023| BOPI nr.6/2023 | BOPI nr.5/2023  | BOPI nr.4/2023  | BOPI nr.3/2023BOPI nr.2/2023 | BOPI nr.1/2023


2022

BOPI nr.12/2022  |  BOPI nr.11/2022BOPI nr.10/2022  | BOPI nr.9/2022  |  BOPI nr.8/2022 | BOPI nr.7/2022| BOPI nr.6/2022 | BOPI nr.5/2022  | BOPI nr.4/2022  | BOPI nr.3/2022BOPI nr.2/2022 | BOPI nr.1/2022


2021

BOPI nr.12/2021  |  BOPI nr.11/2021  |  BOPI nr.10/2021  |  BOPI nr.9/2021  |  BOPI nr.8/2021BOPI nr.7/2021|  BOPI nr.6/2021 |  BOPI nr.5/2021  |  BOPI nr.4/2021  |  BOPI nr.3/2021  |  BOPI nr.2/2021  |  BOPI nr.1/2021


2020

BOPI nr.12/2020  |  BOPI nr.11/2020  |  BOPI nr.10/2020  |  BOPI nr. 9/2020  |  BOPI nr. 8/2020  |  BOPI nr. 7/2020  |  BOPI nr. 6/2020  |  BOPI nr. 5/2020  |  BOPI nr. 4/2020  |  BOPI nr. 3/2020  |  BOPI nr. 2/2020  |  BOPI nr. 1/2020


2019

BOPI nr. 12/2019 |  BOPI nr. 11/2019BOPI nr. 10/2019BOPI nr. 9/2019BOPI nr. 8/2019  |BOPI nr. 7/2019 BOPI nr. 6/2019BOPI nr. 5/2019BOPI nr. 4/2019 |BOPI nr. 3/2019  | BOPI nr. 2/2019 | BOPI nr. 1/2019


2018

BOPI nr.12/2018  |  BOPI nr.11/2018 |  BOPI nr.10/2018  |  BOPI nr. 9/2018  |  BOPI nr. 8/2018BOPI nr. 7/2018BOPI nr. 6/2018  |  BOPI nr. 5/2018  |  BOPI nr. 4/2018  |  BOPI nr. 3/2018 |  BOPI nr. 2/2018  |  BOPI nr. 1/2018


2017

BOPI nr. 12/2017  |  BOPI nr. 11/2017 |  BOPI nr. 10/2017 |  BOPI nr.  9/2017  |  BOPI nr.  8/2017 |  BOPI nr.  7/2017BOPI nr.  6/2017  |  BOPI nr.  5/2017  |  BOPI nr.  4/2017 |  BOPI nr.  3/2017 |  BOPI nr.  2/2017  | BOPI nr.  1/2017


2016

BOPI nr.12/2016  |  BOPI nr.11/2016 |  BOPI nr.10/2016 |  BOPI nr.  9/2016 |  BOPI nr.  8/2016 |  BOPI nr.  7/2016BOPI nr.  6/2016 |  BOPI nr.  5/2016 |  BOPI nr.  4/2016BOPI nr.  3/2016 |  BOPI nr.  2/2016  |  BOPI nr.  1/2016


2015

BOPI nr.12/2015 | BOPI nr.11/2015BOPI nr.10/2015  | BOPI nr.  9/2015BOPI nr.  8/2015 BOPI nr.  7/2015BOPI nr.  6/2015 | BOPI nr.  5/2015BOPI nr.  4/2015 BOPI nr.  3/2015 | BOPI nr.  2/2015 | BOPI nr.  1/2015


2014

BOPI nr.12/2014 | BOPI nr.11/2014 | OPI nr.10/2014BOPI nr.  9/2014 | BOPI nr.  8/2014  |  BOPI nr.  7/2014  |  BOPI nr.  6/2014  |  BOPI nr.  5/2014  |  BOPI nr.  4/2014  |  BOPI nr.  3/2014  | BOPI nr.  2/2014 | BOPI nr.  1/2014


2013

BOPI nr.12/2013 |  BOPI nr.11/2013  |  BOPI nr.10/2013 |  BOPI nr.  9/2013  |  BOPI nr.  8/2013  |  BOPI nr.  7/2013BOPI nr.  6/2013 |  BOPI nr.  5/2013  | BOPI nr.  4/2013 |  BOPI nr.  3/2013 |  BOPI nr.  2/2013BOPI nr.  1/2013


2012

BOPI nr.12/2012 |  BOPI nr.11/2012  |  BOPI nr.10/2012 |  BOPI nr.  9/2012 |  BOPI nr.  8/2012  | BOPI nr.  7/2012 |  BOPI nr.  6/2012  |  BOPI nr.  5/2012  | BOPI nr.  4/2012 |  BOPI nr.  3/2012 |  BOPI nr.  2/2012  |  BOPI nr.  1/2012


2011

BOPI nr.12/2011 |  BOPI nr.11/2011BOPI nr.10/2011 |  BOPI nr.  9/2011 |  BOPI nr.  8/2011BOPI nr.  7/2011 |  BOPI nr.  6/2011  |  BOPI nr.  5/2011  |  BOPI nr.  4/2011 |  BOPI nr.  3/2011 |  BOPI nr.  2/2011BOPI nr.  1/2011


2010

BOPI nr.12/2010  |  BOPI nr.11/2010  |  BOPI nr.10/2010  | BOPI nr.  9/2010  |  BOPI nr.  8/2010  |  BOPI nr.  7/2010  |  BOPI nr.  6/2010  |  BOPI nr.  5/2010 |  BOPI nr.  4/2010  |  BOPI nr.  3/2010 |  BOPI nr.  2/2010  |  BOPI nr.  1/2010


2009

BOPI nr.12/2009 |  BOPI nr.11/2009 |  BOPI nr.10/2009BOPI nr.  9/2009 |  BOPI nr.  8/2009  | BOPI nr.  7/2009 BOPI nr.  6/2009BOPI nr.  5/2009BOPI nr.  4/2009 | BOPI nr.  3/2009  | BOPI nr.  2/2009 | BOPI nr.  1/2009


2008

BOPI nr.12/2008  | BOPI nr.11/2008 |  BOPI nr.10/2008 |  BOPI nr.  9/2008  |  BOPI nr.  8/2008BOPI nr.  7/2008BOPI nr.  6/2008  |  BOPI nr.  5/2008  |  BOPI nr.  4/2008  |  BOPI nr.  3/2008 |  BOPI nr.  2/2008  | BOPI nr.  1/2008


2007

BOPI nr.12/2007 |  BOPI nr.11/2007 |  BOPI nr.10/2007 |  BOPI nr.  9/2007  | BOPI nr.  8/2007 |  BOPI nr.  7/2007BOPI nr.  6/2007  | BOPI nr.  5/2007  |  BOPI nr.  4/2007 |  BOPI nr.  3/2007 |  BOPI nr.  2/2007 | BOPI nr.  1/2007


2006

BOPI nr.12/2006BOPI nr.11/2006BOPI nr.10/2006BOPI nr.  9/2006|  BOPI nr.  8/2006 |  BOPI nr.  7/2006 | BOPI nr.  6/2006|  BOPI nr.  5/2006 |  BOPI nr.  4/2006 |  BOPI nr.  3/2006 |  BOPI nr.  2/2006  |  BOPI nr.  1/2006


2005

BOPI nr.12/2005 | BOPI nr.11/2005 | BOPI nr.10/2005  | BOPI nr.  9/2005BOPI nr.  8/2005 | BOPI nr.  7/2005 | BOPI nr.  6/2005BOPI nr.  5/2005BOPI nr.  4/2005BOPI nr.  3/2005BOPI nr.  2/2005 | BOPI nr.  1/2005


2004

BOPI nr.12/2004 | BOPI nr.11/2004BOPI nr.10/2004 | BOPI nr.  9/2004BOPI nr.  8/2004  |  BOPI nr.  7/2004  |  BOPI nr.  6/2004 |  BOPI nr.  5/2004  | BOPI nr.  4/2004  |  BOPI nr.  3/2004  | BOPI nr.  2/2004 | BOPI nr.  1/2004


2003

BOPI nr.12/2003 |  BOPI nr.11/2003  |  BOPI nr.10/2003 |  BOPI nr.  9/2003  |  BOPI nr.  8/2003 |  BOPI nr.  7/2003BOPI nr.  6/2003 |  OPI nr.  5/2003  | BOPI nr.  4/2003BOPI nr.  3/2003 |  BOPI nr.  2/2003 | BOPI nr.  1/2003


2002

BOPI nr.12/2002 | BOPI nr.11/2002  |  BOPI nr.10/2002 |  BOPI nr.  9/2002 |  BOPI nr.  8/2002  | BOPI nr.  7/2002 |  BOPI nr.  6/2002  | BOPI nr.  5/2002  | BOPI nr.  4/2002 |  BOPI nr.  3/2002BOPI nr.  2/2002 | BOPI nr.  1/2002


2001

BOPI nr.12/2001 | BOPI nr.11/2001


Desen – aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

Model – aspectul exterior al unui produs sau al unei părti a acestuia, redat în trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, în deosebi linii, contururi, culori, forma, textura şi/sau ornamentaţia produsului în sine.

 

PC 10 – „Criteriile de evaluare a divulgării desenelor sau modelelor industriale pe internet”

• Comunicarea comună

• Practica comună – aplicabilă de la data de 15.04.2020

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.