Comisia de contestații - desene și modele


Pronunțări din 25.11.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 25.11.2019

Pronunțări din 25.10.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 25.10.2019

Pronunțări din 02.07.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 13.06.2019

Pronunțări din 13.06.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 13.06.2019

Pronunțări din 20.05.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 20.05.2019

Pronunțări din 17.04.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 17.04.2019

Pronunțări din 04.02.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 31.01.2019

Pronunțări din 31.01.2019 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 31.01.2019


Pronunțări din 13.11.2018 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 12.11.2018

Pronunţări din 12.11.2018 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 12.11.2018

Pronunţări din 02.03.2018 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 15.02.2018

Pronunţări din 15.02.2018 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 15.02.2018


Pronunţare din 19.09.2017 – dosar programat pentru soluţionare în ziua de 19.09.2017

Pronunţare din 30.06.2017 – dosar programat pentru soluţionare în ziua de 30.06.2017

Pronunţări din 19.04.2017 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 31.03.2017

Pronunţări din 31.03.2017


Pronunţări din 24.10.2016 – dosare programate pentru soluţionare în ziua de 29.09.2016

Pronunţări dosare programate pentru soluţionare în zilele de: 26.05.2016

Promunţări dosare programate pentru soluţionare în data de: 17.03.2016

Pronunţare din data de: 24.03.2016


Pronunţări – dosare programate pentru soluţionare în data de: 12.09.2013 – ora 1330

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.