Cea de-a 63-a reuniune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale OMPI (Geneva, Elveția)

Cea de-a 63-a reuniune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale OMPI (Geneva, Elveția)

În perioada 14 - 22 iulie 2022, delegaţia României participă la cea de-a 63-a reuniune a Adunărilor Generale ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) la Geneva, Elveția.

Delegațiile țărilor membre se întrunesc în sesiuni ordinare sau extraordinare, unde sunt invitate să se exprime asupra subiectelor incluse în agenda de lucru și să aprobe documentele elaborate și prezentate de către Secretariatul OMPI, documente care se referă la sesiunile organelor de conducere ale statelor membre OMPI și ale uniunilor administrate de OMPI.

Șeful delegației României - directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, a prezentat declarația de țară în conformitate cu agenda reuniunii.

Astfel, Delegația României s-a aliniat declarației făcute de Cehia, în numele Uniunii Europene și de Slovacia, în numele Grupului Regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice (CEBS), apreciind activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI cât și activitatea bilaterală pe care o desfășurăm anual cu sprijinul OMPI.

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci a participat la întâlnirea cu reprezentații Diviziei pentru Țări în curs de dezvoltare și Țări Dezvoltate (TDC), eveniment care are loc în fiecare an, odată cu Sesiunea Adunării Generale OMPI.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate prioritățile de colaborare bilaterală dintre OSIM și OMPI, realizându-se un schimb de opinii pe marginea ultimelor evoluții din domeniul proprietăţii intelectuale, provocări cu care se confruntă oficiul național cât și eforturi depuse în implementarea acţiunilor pe care OSIM dorește să le realizeze cu sprijinul OMPI.

Participarea delegației OSIM la acest eveniment este mereu o oportunitate pentru concentrarea eforturilor privind consolidarea și menținerea relațiilor de colaborare dintre OSIM și OMPI în domeniul dezvoltării sistemelor naționale de protecție, valorificarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală precum și identificarea direcțiilor prioritare de colaborare bilaterală in perspectivă.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.