Plată online a taxelor aferente mărcilor, desenelor și modelelor

Plată online a taxelor aferente mărcilor, desenelor și modelelor

Avem plăcerea de a vă face cunoscut faptul că, începand de astăzi 01 august 2022, OSIM pune la dispoziția utilizatorilor serviciilor OSIM, facilitatea de plată online a taxelor aferente mărcilor, desenelor și modelelor, realizată în cadrul proiectului din Programul Operațional POCA "Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Ministerul Economiei - cod SMIS 127610”.

Aceasta este pentru moment disponibilă din portalul online, pentru utilizatorii autentificați și validați, dar și din site-ul OSIM pentru utilizatorii neautentificați, prin accesarea următorului link: https://portal.osim.ro/payment/.

În cazul în care întâmpinați dificultăți de ordin tehnic la realizarea plății, vă rugăm să le semnalați prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În scurt timp, opțiunea de plată cu cardul va fi disponibilă și în cadrul aplicaţiilor de depunere online a cererilor de mărci, desene și modele.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci acordă o atenție sporită eficientizării și modernizării serviciilor publice specifice protecției proprietății industriale oferite cetățenilor și mediului de afaceri și va continua demersurile de implementare a noilor soluții tehnice în vederea realizării acestui deziderat.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.