Posturi vacante – 2014

27.11.2014
Privind selectia dosarelor pentru ocuparea unui post contractual vacant în cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar-Contabilitate


19.11.2014
Privind modificarea datei de selectie si afisare a rezultatelor selectiei dosarelor candidatilor pentru ocuparea unui post de expert din cadrul Directiei Economice – Compartimentului Contabilitate


10.11.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert în cadrul Compartimentului contabilitate


17.10.2014
Rezultatele la proba practică la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de expert din cadrul Serviciului Juridic, Compartimentul Cooperare Internaţională


13.10.2014
Erată privind modificarea datelor de concurs şi interviu pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Direcţiei Economice


08.10.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Directia Economica din OSIM


03.10.2014
Punctajul lucrărilor candidaţilor participanţi la proba scrisă pentru posturile de examinator din cadrul Serviciului Mărci susţinut pe data de 02.10.2014.


23.09.2014
ERATA – Privind Bibliografia pentru Concursul de ocupare a unui post de expert cu atribuţii de achizitor în cadrul Serviciului Achiziţii-Administrativ – Direcţia Economică


23.09.2014
Rezultatul contestatiei privind înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de expert din cadrul Serviciului Achiziţii Publice-Administrativ – Direcţia Economică


17.09.2014
Rezultatul contestatiei privind înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post de muncitor în cadrul Direcţiei Economice


17.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Juridic – Cooperare Internaţională


16.09.2014
Rezultatul contestatiei privind înscrierea la concurs pentru ocuparea unui post de examinator în cadrul Serviciului Desene şi Modele


16.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate – Direcţia Economică


16.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Serviciului Achziţii-Administrativ – Direcţia Economică


15.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea postului de muncitor în cadrul Serviciului Achziţii-Administrativ – Direcţia Economică


12.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea posturilor de examinatori în cadrul Serviciului Desene şi Modele


09.09.2014
Modificarea anunţului din 21.08.2014
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice din OSIM


08.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea posturilor de examinatori în cadrul Serviciului Mărci


05.09.2014
Rezultatele selectarii dosarelor de înscriere la concurs depuse pentru ocuparea posturilor de examinatori în cadrul Directiei Brevete de Inventie si Suport al Inovarii


04.09.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert în cadrul Compartimentului Cooperare Internationala – Serviciul Juridic, OSIM


29.08.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Directia Economica din OSIM


29.08.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert în cadrul Serviciului Achizitii – Administrativ, Directia Economica din OSIM


28.08.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor în cadrul Serviciului Achizitii – Administrativ, Directia Economica din OSIM


26.08.2014
Modificarea anunţului din 22.07.2014
Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Desene şi Modele din OSIM


21.08.2014
Modificarea anunţului din 24.07.2014
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice din OSIM


20.08.2015
Modificarea anunţului din 21.07.2014
Concurs pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale vacante de examinator în cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


24.07.2014
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice din OSIM


22.07.2014
Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Desene şi Modele din OSIM


21.07.2014
Concurs pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale vacante de examinator în cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării


23.05.2014
Concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de examinator din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării va avea loc în datele de:
28.05.2014 ora 9.30 – proba scrisă
şi
29.05.2014 ora 12 – interviu,
la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.


11.04.2014
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de examintor din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.