Proiectul de Susținere a Candidaților

Proiectul de Susţinere a Candidaţilor în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în domeniul brevetelor de invenţie, etapa 2017 – 2018
EQE Candidate Support Project

Se lansează etapa 2017 – 2018 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).

Proiectul este lansat de către Oficiului European de Brevete şi Academia OEB, în colaborare cu OSIM şi are următoarele obiective:

  • pe termen lung, asigurarea continuităţii şi reînnoirea corpului de consilieri europeni autorizaţi din toate statele membre, aflaţi pe listele OEB, în vederea accesului solicitanţilor de brevete la consilieri europeni în toate statele membre CBE;
  • pregătirea candidaţilor şi mărirea ratei de promovabilitate la examenul susţinut în faţa OEB;
  • promovarea în sine a profesiei de consilier european în domeniul brevetelor.

Data limită pentru înscriere la OSIM este 12 mai 2017.

Documentele pot fi depuse într-una din limbile oficiale ale OEB – engleză, franceză, germană, iar acestea sunt următoarele:

  • formularul de înscriere şi declaraţie;
  • scrisoare de intenţie;
  • Curriculum Vitae;
  • recomandare din partea supervisorului său (Consilier PI, membru CNCPIR ) din cadrul firmei pentru care lucrează, din care să rezulte că angajatorul este de acord cu participarea respectivului candidat în cadrul programului de pregătire şi, de asemenea, că i se va păstra postul pe durata sesiunii de pregătire;
  • o dovadă din care sa rezulte că respectivul candidat va fi implinit 2 ani de activitate în domeniul brevetelor de invenţie, sub îndrumarea unui supervisor, la data pre-examenului, asa cum este prevazut de articolul 11(7) din Regulamentul de examinare (REE);
  • totodată, canditatul va trebui să depună un atestat de cunoaştere a cel puţin uneia din limbile : engleză, franceză sau germană.

Având în vedere faptul că, în etapa a doua a proiectului candidaţii selecţionaţi vor trebui să opteze pentru continuarea pregătirii în unul dintre domeniile electricitate/mecanică/chimie, aceştia vor trebui să ataşeze un document de motivare şi susţinere din care să reiasă capacitatea candidatului de a susţine proba de examen, într-unul dintre aceste domenii.

Candidaţii vor transmite toate documentele pe email la OSIM, în atenţia domnului Bogdan Geavela – expert in cadrul Biroului Cooperare Internaţională, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Evaluarea cererilor candidaţilor se va face de către o Comisie de analiză EQE-CSP (Applicant Review Board) iar în cazul în care vor indeplini conditiile inpuse de catre programul EQE, acestea vor fi inaintate la OEB.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să accesaţi secţiunea de întrebări frecvente.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.