Cereri de înregistrare marcă - 2010

BOPI nr.  5/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  5 / 2010 /20 Cereri depuse între 10 – 14 mai, publicat în data de 17 mai
BOPI nr.  5 / 2010 /21 Cereri depuse între 17 – 19 mai, publicat în data de 20 mai
BOPI nr.  5 / 2010 /22 Cereri depuse între 20 – 26 mai, publicat în data de 27 mai

BOPI nr.  6/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  6 / 2010 /23 Cereri depuse între 27 mai – 2 iunie, publicat în data de 3 iunie
BOPI nr.  6 / 2010 /24 Cereri depuse între 3 – 9 iunie, publicat în data de 10 iunie

BOPI nr.  6 / 2010 /25 Cereri depuse între 10 – 16 iunie, publicat în data de 17 iunie
BOPI nr.  6 / 2010 /26 Cereri depuse între 17 – 23 iunie, publicat în data de 24 iunie
BOPI nr.  6 / 2010 /27 Cereri depuse între 24 – 30 iunie, publicat în data de 1 iulie

BOPI nr.  7/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  7 / 2010 /28 Cereri depuse între 1 – 7 iulie, publicat în data de 8 iulie
BOPI nr.  7 / 2010 /29 Cereri depuse între 8 – 14 iulie, publicat în data de 15 iulie
BOPI nr.  7 / 2010 /30 Cereri depuse între 15 – 21 iulie, publicat în data de 22 iulie
BOPI nr.  7 / 2010 /31 Cereri depuse între 22 – 28 iulie, publicat în data de 29 iulie
BOPI nr.  7 / 2010 /32 Cereri depuse între 29 iulie – 4 august, publicat în data de 5 august

BOPI nr.  8/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  8 / 2010 /33 Cereri depuse între 5 – 11 august, publicat în data de 12 august
BOPI nr.  8 / 2010 /34 Cereri depuse între 12 – 18 august, publicat în data de 19 august
BOPI nr.  8 / 2010 /35 Cereri depuse între 19 – 25 august, publicat în data de 26 august

BOPI nr.  9/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  9 / 2010 /36 Cereri depuse între 26 august – 1 septembrie, publicat în data de 2 septembrie
BOPI nr.  9 / 2010 /37 Cereri depuse între 2 – 8 septembrie, publicat în data de 9 septembrie
BOPI nr.  9 / 2010 /38 Cereri depuse între 9 – 15 septembrie, publicat în data de 16 septembrie
BOPI nr.  9 / 2010 /39 Cereri depuse între 16 – 22 septembrie, publicat în data de 23 septembrie
BOPI nr.  9 / 2010 /40 Cereri depuse între 23 – 29 septembrie, publicat în data de 30 septembrie

BOPI nr.  10/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  10 / 2010 /41 Cereri depuse între 30 septembrie – 06 octombrie, publicat în data de 7 octombrie
BOPI nr.  10 / 2010 /42 Cereri depuse între 7 octombrie – 13 octombrie, publicat în data de 14 octombrie
BOPI nr.  10 / 2010 /43 Cereri depuse între 14 octombrie – 20 octombrie, publicat în data de 21 octombrie
BOPI nr.  10 / 2010 /44 Cereri depuse între 21 octombrie – 27 octombrie, publicat în data de 28 octombrie

BOPI nr.  11/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  11 / 2010 /45 Cereri depuse între 28 octombrie – 03 noiembrie, publicat în data de 4 noiembrie
BOPI nr.  11 / 2010 /46 Cereri depuse între 4 noiembrie – 10 noiembrie, publicat în data de 11 noiembrie
BOPI nr.  11 / 2010 /47 Cereri depuse între 11 noiembrie – 17 noiembrie, publicat în data de 18 noiembrie
BOPI nr.  11 / 2010 /48 Cereri depuse între 18 noiembrie – 24 noiembrie, publicat în data de 25 noiembrie
BOPI nr.  11 / 2010 /49 Cereri depuse între 25 noiembrie – 30 noiembrie, publicat în data de 2 decembrie

BOPI nr.  12/2010, partea a-I-a CERERI:
BOPI nr.  12 / 2010 /50 Cereri depuse între 2 decembrie – 8 decembrie, publicat în data de 9 decembrie
BOPI nr.  12 / 2010 /51 Cereri depuse între 9 decembrie – 15 decembrie, publicat în data de 16 decembrie
BOPI nr.  12 / 2010 /52 Cereri depuse între 16 decembrie – 22 decembrie, publicat în data de 23 decembrie
BOPI nr.  12 / 2010 /53 Cereri depuse între 23 decembrie – 29 decembrie, publicat în data de 30 decembrie

Listele conţinând Cererile de înregistrare marcă depuse anterior datei de 10 mai 2010 şi publicate în vederea deschiderii perioadei de opoziţii şi observaţii

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.