Cereri de înregistrare desene şi modele - 2017

Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 14 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 decembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 28 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 22 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 14 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 noiembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 31 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 30 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 octombrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 15 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 11 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 septembrie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 22 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 17 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 1 august 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 31 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 10 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 5 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 iulie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 28 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 12 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 7 iunie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 31 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 29 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 25 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 23 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 18 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 16 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 10 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 9 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 8 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 mai 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 28 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 27 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 26 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 24 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 21 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 20 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 19 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 13 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 6 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 4 aprilie 2017
Cereri de înregistrare desene şi modele publicate în data de 3 aprilie 2017

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.