Agenda – Conference „Future of IP in Europe – Challenges and perspectives”

Monday, 4 March 2019

19:00                  Welcome Reception
                           Location: Athénée Palace Hilton Bucharest
                           1-3 Episcopiei Street, Bucharest

Tuesday, 5 March 2019

09:00 -09:30     Registration and welcome coffee

09:30- 10:15     Official opening

                           Niculae BĂDĂLĂU, Minister of Economy

                           Emilian PAVEL, Member of the European Parliament

                           Ionuț BARBU, OSIM Director General

                           Francis GURRY, WIPO Director General

                           Christian ARCHAMBEAU, EUIPO Executive Director

                           António CAMPINOS, EPO President

10:15 – 11:15    Developments in the IP environment

                           Industrial Property Policy – ongoing actions and future challenges
                           Amaryllis VERHOEVEN – Head of Unit, Industrial Property and the Fight against Counterfeiting, DG GROW

                           Transformation in the IP world – Role of the National IP Offices
                           Mariana KAREPOVA – President of the Austrian Patent Office

                           Bridging the national and EU Trademark systems
                           João NEGRÃO – Director International Cooperation and Legal Affairs, EUIPO

                           Impact of patents and innovation to economic development and growth
                           Yann MENIÈRE – Chief Economist, European Patent Office

11:20 – 12:30    Design Protection in Europe – where to?
                           Moderator: Alice POSTAVARU, Head of Design Division, OSIM

                           The evaluation of the EU designs acquis
                           Tomas EICHENBERG, Policy Officer-EU Policy and International, DG GROW

                           Withstand design crime in the online environment
                           Bogdan CÎINARU – Specialist, EUROPOL

                           Enforcement of design rights
                           Monica POP – Prosecutor, Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice

                           Recent EU CJ Case law
                           Răzvan DINCĂ – Vice Dean, Faculty of Law – University of Bucharest

12:45 – 13:00    Q&A session

13:00 – 14:30    Lunch

14:30 – 15:30    Tour of the Palace of the Parliament

15:30 – 16:30    Geographical indications protection in the EU and abroad       

                           Moderator: Crina FRISCH, President of the Romanian Chamber of Patent Attorneys

                           European Commission perspective on GIs
                           Francis FAY – Head of GIs Unit, DG AGRI

                           EUIPO and Geographical Indications
                           Katarina KOMPARI – Legal Specialist, Legal Practice Service, EUIPO

                           Geographical Indications at the World Intellectual Property Organization
                           Marcus HÖPPERGER – Senior Director, Department for Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, WIPO

                           Conflict between PGI, PDO and TSG
                           Delia BELCIU, Partner DB Law Office

16:45 – 17:00    Q&A

19:00                  Welcome Reception
                           Social event – Piano recital followed by a cocktail reception
                           Location: Romanian Athenaeum, 1-3Benjamin Franklin St., Bucharest

 
Wednesday, 6 March 2019

10:00 – 10:30    Welcome coffee

10:30 – 12:00    Supplementary Protection Certificate
                           Moderator: Mirela GEORGESCU – Head of Chemistry Pharmacy Substantive Examination Division, OSIM

                           Decision C-471/14 – Seattle Genetics Inc. versus Austrian Patent Office
                           Maria KRENN – Patent examiner, Austrian Patent Office

                           National and EU case law in the field of SPCs
                           Ileana Ruxandra TIRICĂ – Judge, Bucharest Court of Appeal

                           Modernisation of the SPC system; achievements so far and possible next steps
                           Alfonso Calles SANCHEZ- Administrator, IP and the Fight against Counterfeiting Unit, DG GROW

12:00 – 12:30    Q&A

12:30                  Welcome Reception
                            Closure

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.