Articole din domeniul proprietății industriale, transmise de autori

Articole din domeniul proprietății industriale, transmise de autori

 

Articolele destinate promovării domeniului proprietății industriale transmise spre publicare, în conformitate cu Hotărârea nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții şi Mărci, modificată prin Hotărârea nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 298 din 9 aprilie 2020, Art. 3, pct. 7, se publică on-line, pe site-ul oficial al instituției, la cerere, în mod gratuit şi fără acordarea de drepturi de autor.

Opiniile exprimate în articolele publicate în această secțiune aparțin autorilor articolelor respective, şi nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al editorului.

Responsabilitatea ştiințifică şi juridică pentru conţinutul articolelor publicate aparține în exclusivitate autorilor.

Editorul nu este răspunzător pentru nici o pierdere cauzată vreunei persoane fizice sau juridice, care acționează sau se abţine de la acțiuni ca urmare a consultării materialelor prezentate în această pagină.

Puteţi solicita publicarea articolelor dvs. prin poşta electronică, la adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi/sau la  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

Articolele transmise vor fi în format digital: .rtf, .doc, .docx şi obligatoriu, scrise cu diacritice.

 

PROCEDURA OPOZIŢIEI GENERATĂ DE CONFLICTUL DATORAT COEXISTENŢEI PE PIAŢĂ A UNOR PRODUCĂTORI SIMILARI

Data publicării: 14.09.2023

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI       

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


DIN PRACTICA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE Observaţii asupra modelului de utilitate  Studii de caz

Data publicării: 13.09.2022

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI       

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


DIN PRACTICA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE Interferențe desen/ model – brevet/ model de utilitate Studii de caz

Data publicării: 02.08.2021

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI       

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


DIN PRACTICA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE Coliziunea desen – model Studiu de caz

Data publicării: 04.11.2020

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


DIN PRACTICA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE CAZUL CONTORULUI ROMÂNESC

Data publicării: 15.07.2020

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI        

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


COLIZIUNEA MARCĂ COMUNITARĂ – INDICAȚIE GEOGRAFICĂ (DENUMIRE DE ORIGINE) Studiu de caz

Data publicării: 25.06.2020

ing. Constantin GHIŢĂ, Consilier PI       

ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI


Triada Cauză-Mijloc-Efect ca modalitate de aproximare a eficienţei creaţiilor tehnice în filosofia tehnologiei

Data publicării: 28.04.2020

ing. dr. Marius ARGHIRESCU, OSIM – Bucureşti          

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.