Conferința internațională cu tema ”Viitorul protecției proprietății industriale în Europa – provocări și perspective”

În contextul Preşedinției României la Consiliul Uniunii Europene, în data de 5-6 martie 2019, se desfășoară la București, Conferința internațională cu tema ”Viitorul protecției proprietății industriale în Europa – provocări și perspective” organizată de către Ministerul Economiei, Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci – OSIM, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – OMPI şi Oficiul European de Brevete-OEB.

Lucrările Conferinței au fost deschise de Dl. Niculae BĂDĂLĂU – Ministrul Economiei, Dl. Emilian PAVEL – Membru al Parlamentului Europei, Dl. Ionuț Barbu – Director General al OSIM, Dl. Francis GURRY – Director General al OMPI, Dl. Christian ARCHAMBEAU – Director Executiv al EUIPO și Dl. Antonio CAMPINOS – Președinte al OEB.

În cuvântul de deschidere a lucrărilor Conferinței, Dl. Niculae Bădălău a subliniat aportul benefic pe care proprietatea industrială îl are asupra dezvoltării economice şi progresului societății, în condițiile în care inovarea, cercetarea şi dezvoltarea se află printre prioritățile pe care le are în vedere Guvernul României, pentru a face față provocărilor curente şi a evoluțiilor actuale la nivel național şi global. Domnia sa a declarat că Ministerul Economiei, care asigură coordonarea la nivel instituțional a OSIM, intenționează întărirea măsurilor şi a eforturilor pentru îndeplinirea în mod efectiv a acestor deziderate.

De asemenea Dl. Niculae Bădălău a arătat faptul că printre reușitele Președinției României la Consiliul UE se numără şi finalizarea cu succes a negocierilor legate de Dosarul privind propunerea de modificare a Regulamentului 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie a medicamentelor. În ceea ce privește acest dosar, intenția Uniunii Europene este de a elimina dezavantajele concurențiale cu care producătorii de medicamente generice și biosimilare cu sediul în UE se confruntă pe piețele globale în raport cu producătorii din terţe state.

În cuvântul de deschidere a lucrărilor Conferinței Dl. Ionuț Barbu – Director General al OSIM, a subliniat rolul precum și importanța continuării activității OSIM în implementarea politicii de protecție a drepturilor de proprietate industrială precum și de promovare a acestora.

De asemenea, în ziua precedentă Conferinței Dl. Niculae Bădălău și Dl. Ionuț Barbu au avut, două întâlniri cu Antonio Campinos – Președintele Oficiului European de Brevete și Christian Archambeau – Directorul Executiv al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Cu prilejul discuțiilor, Ministrul Niculae Bădălău s-a arătat convins de faptul că rezultatele Conferinței vor reprezenta un important punct de sprijin în ceea ce privește consolidarea proprietății intelectuale în Europa, ceea ce va permite creșterea prosperității pentru cetățenii și menținerea competitivității antreprenorilor europeni.

Agenda

vppe 2

vppe 2

vppe 4

vppe 2

vppe 2
vppe 2
vppe 4
vppe 2
vppe 2
vppe 2
vppe 4

vppe 2

vppe 2

Agenda – Conference „Future of IP in Europe – Challenges and perspectives”

Monday, 4 March 2019

19:00                  Welcome Reception
                           Location: Athénée Palace Hilton Bucharest
                           1-3 Episcopiei Street, Bucharest

CUNOAȘTERE, CONTROVERSĂ, CULOARE

A doua zi a Simpozionului de proprietate industrială organizat de CNCPIR a debutat cu tema privind: Apărarea drepturilor asupra mărcilor – noutăți din practica judiciară.
Spețele prezentate au dat ocazia practicienilor prezenți în sală să dezbată la un înalt nivel de profesionalism deciziile instanțelor europene. Diferitele percepții ale cazurilor prezentate au dat plusvaloare evenimentului, aratand cât de lunecos poate fi acest domeniu, cel puțin din punct de vedere al manierei în care sunt prezentate opiniile.
Panelul 3 a fost rezervat specialiștilor OSIM care au susținut următoarele teme:
              Mitrița Hahue — Misterele istoriei Proprietatii Industriale, români care au schimbat lumea;
              Carmen Solzaru si Mirela Dinu — Elemente de probă în contestațiile în fața OSIM;
Panelul 4 a reprezentat un adevărat regal de schimb de opinii pe tema:
„Modalitatea de stabilire a cuantumului prejudiciului în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate industrială”
Putem afirma că evenimentul organizat de CNCPIR s-a bucurat de: CUNOAȘTERE, CONTROVERSĂ, CULOARE.

Felicitări CNCPIR !

ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1
ccc 1

Seminar 5 – 6 februarie 2019

Tema zilei de 5 Februarie 2019: Condiţii de brevetabilitate – condiţii privind anularea brevetului de invenţie – o paralelă între legislaţia şi practica europeană şi cea românească

În cadrul simpozionului organizat de Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din Romania,
domnul Ionuț Barbu, Director General OSIM, a menționat în deschiderea simpozionului:

”Doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră astăzi la Conferința anuală a CNCPIR! Este o onoare și o bucurie pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră pentru cel de-al doilea an consecutiv.

Așa cum bine știți, anul 2019 este caracterizat de provocările generate de președinția rotativă a Consiliului UE deținută în prezent de țara noastră, iar OSIM gestionează o serie de dosare legislative precum propunerea de modificare a regulamentului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente. În plus vom organiza o serie de evenimente de interes pentru cei care activează în domeniul proprietății industriale.

Având bazele unei bune colaborări, OSIM își dorește și pe viitor să vă fie alături, să găsim soluții și rezolvări pentru buna dezvoltare a tot ceea ce înseamnă inovare, protecție.

La final, doresc să reîntăresc ideea că atât eu cât și colegii mei din OSIM dorim o bună colaborare cu dumneavoastră, cel puțin la fel de bună ca până în prezent, din dorința de a servi mai bine nevoile cetățenilor.”

În plus, domnul ing. Adrian Negoiță, Director al Direcției Brevete de Invenție, a prezentat „Limitele aplicării prevederilor art.37(6) din Regulamentul de aplicare a Legii 64/91 republicată, privind brevetele de invenție „, iar doamna Dr. Jur. Alice Postăvaru, Șef Serviciu Desene si Modele OSIM, a susținut o prezentare cu privire la „Evoluțiile privind domeniul desenelor și modelelor”.

seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019
seminar 2019

Simpozion organizat de Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM participă în zilele de 5-6 februarie 2019 la Simpozionul organizat de Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, la Grand Hotel Continental din București.
Ziua de 5 Februarie 2019 este dedicată brevetelor de invenţie, iar ziua de 6 Februarie 2019 este dedicată mărcilor.
În cadrul acestui simpozion, specialiștii OSIM vor prezenta anumite elemente de abordare practică în activitatea OSIM. Accentul va fi pus pe modificările legislative și impactul acestora.

17 ianuarie

Ziua de 17 ianuarie, reprezintă pentru noi, toți cei ce lucrăm în domeniul proprietății industriale, aniversarea primei Legi a brevetelor din România, devenită totodată Ziua Aniversară a OSIM.
 
Promulgată şi publicată în 17 ianuarie 1906Legea asupra brevetelor de invențiune, a fost în vigoare până în anul 1967. Deși, prevederile acestei legi precum și impactul asupra stimulării aplicării brevetelor și a încurajării inventatorilor au fost de o importanță crucială pentru dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății industriale în România, este necesar să menționăm, în contextul acestei zile aniversare, și importanța pe care o are, în aceeași măsură, legiferarea sistemului de protecție a mărcilor, în România, începând din 14 Aprilie 1879.

Prima lege a mărcilor a inspirat câteva lucrări excelente prezentate în cadrul seminarului 100 de ani de protecție a mărcilor; evoluții, perspective, provocări organizat de OSIM în anul 2018.

Referitor la prima lege a mărcilor din România, regăsim în Monografia ”DIN ISTORIA PROTECȚIEI PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA”,  Autori A Bădărău, P. Ciontu, N. Mihăilescu, editată de OSIM în 2003, un capitol, XVII, dedicat Mărcilor, și în continuare  relatăm succint, câteva aspecte relevante în acest sens.

Contextul internațional care a determinat apariția reglementărilor privind drepturile de proprietate industrială a fost o consecință a creşterii efectelor revoluției industriale în țările din vestul Europei. Aceasta a generat o creștere a volumului de produse și drept urmare necesitatea extindere piețelor de desfacere, ajungând astfel până în zona țării noastre. Ca atare, statele interesate au procedat la încheierea unor tratate comerciale care conțineau prevederi referitoare la proprietatea industrială, anume mărcile de fabrică și de comerț, desenele și modelele industriale precum și brevetele de invenție, pentru care, respectivele țări aveau deja o legislație în vigoare.

Astfel, 1875, între România și Austro-Ungaria a fost încheiată o Convenție de comerț, pe o durată de 10 ani, unde, a fost specificat faptul că, în termen de un an de la încheierea Convenției, Guvernul Românie va elabora și va prezenta o lege asupra mărcilor, desenelor și modelelor de fabrică și de comerț, „în conformitate cu dispozițiunile admise îndeobște această materie”.

Cu toate că în domeniul brevetelor de invenție exista deja o experiență în elaborarea unor reglementări, primul proiect de lege fiind întocmit încă din 1860, pentru Ministerul Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice proiectul unei legi a mărcilor reprezenta un domeniu nou. Ca urmare, proiectul legii, s-a inspirat din legea franceză, promulgată la 23 iunie 1857, și pentru unele prevederi din legea austriacă.

Legea asupra mărcilor de fabrică și de comerț promulgată prin Decretul nr. 879, din 14 aprilie 1879 publicată în Monitorul Oficial și intrată în vigoare la 15/27 mai 1879, a fost a opta din lume, după legile din Franța 1857, Austro-Ungaria 1858, Anglia 1862, Italia 1868, S.U.A. 1870, Germania 1874 și Belgia 1879.

Dintre prevederile primei legi a mărcilor, se remarcă în mod deosebit următoarele aspecte :

Marca. În primul articol al legii se arata că marca de fabrică și de comerț este desemnată de un semn sau imagine, destinată să distingă produsele unui industriaș sau comerciant de acelea ale concurenților, iar la art. 2, se stabilea că nu sunt considerate ca mărci, “literele sau monogramele, marca statului sau a vreunei comune ce se obicinuiește a se pune pe acele produse”.

Folosirea obligatorie a mărcii. Cu toate că marca era facultativă, la art. 3, se mai prevedea că, pentru “productele farmaceutice și acelea cari interesează mai de aproape higiena și salubritatea publică” guvernul putea stabili obligativitatea aplicării mărcii pe asemenea produse.

Depozitul mărcii. Comercianții sau fabricanții, care doreau să revendice proprietatea exclusivă a unei mărci, trebuiau să depună modelul acelei mărci la grefa tribunalului de comerț din localitatea de domiciliu.

Contrafacerea și imitația frauduloasă erau pedepsite de lege prin amenzi, confiscarea produselor sau privare de libertate, în funcție de gravitatea faptei.

Organul administrativ. Potrivit art. 7, din Regulamenț organul administrativ care centraliza mărcile înregistrate la Tribunalele de comerț din țară era Ministerului Agriculturii, Comerțului și Lucrărilor Publice. Acest minister primea anual, de la grefierii tribunalelordatele pe anul precedent conform unui model stabilit.  Ar mai fi de menționat decizia Ministerului Industriei și Comerțului din 1910, care stabilea înființarea unei Registraturi speciale pentru brevete, mărci de fabrică etc., în cadrul Biroului brevetelor și mărcilor de fabrică.

La aniversarea a 113 ani de la publicarea primei Legi a brevetelor din România, devenită Ziua Aniversară a OSIM, aducem și în acest an, un respectuos omagiu celor care au pus bazele cadrului juridic al sistemului de proprietate industrială din România asigurând o legislație a cărei principii solide sunt și acum de actualitate, și dorim ca prin profesionalism și competență, să contribuim la îndeplinirea dezideratelor acestora.

La mulți ani!

17ianuarie
17ianuarie
17ianuarie

Înființarea Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale CRPPI- PATLIB Galați, în cadrul UGAL

În data de 19 decembrie 2018, Directorul General al OSIM Dl. Ionuț BARBU și Rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați-UGAL Dl. Prof. Iulian Gabriel BÎRSAN au semnat Convenția de Colaborare între instituțiile pe care le reprezintă, având ca obiect înființarea Centrului Regional de Promovare a Proprietății Industriale CRPPI- PATLIB Galați, în cadrul UGAL.

Prin alăturarea Universității Dunărea de Jos din Galați la rețeaua de Centre Regionale PATLIB din țară, se pun bazele unei colaborări interinstituționale UGAL-OSIM, în care ambele instituții vor avea un rol activ în promovarea protecției proprietății industriale.

Prin această colaborare, OSIM s-a încadrat în tendințele Oficiului European de Brevete și a Organizație Mondiale de Proprietate Intelectuală, de integrare a noțiunilor de proprietate industrială în învățământul universitar, în vederea pregătirii tineretului pentru înțelegerea importanței dobândirii și a respectării drepturilor de proprietate industrială, și a răspuns totodată interesului crescut față de domeniul proprietății industriale manifestat la nivelul instituțiilor de învățământ superior din țară, remarcat în ultimii ani.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – UGAL s-a încadrat în acest curent de promovare a proprietății industriale, organizând evenimente de promovare a proprietății industriale, la care, au participat în decursul timpului numeroși specialiști din OSIM. De asemenea, așa cum a subliniat conducerea Universității Dunărea de Jos din Galați, UGAL, acoperind numeroase discipline tehnice, juridice și din domeniul artelor și având o medie de 11500 studenți/an și 1372 cadre didactice și cercetători, se bucură de o largă recunoaștere în regiune, în țară, precum și în străinătate, asumându-și astfel un rol important în diseminarea de cunoștințe și crearea culturii în rândul tineretului.

ugal2

100 DE ANI DE PROTECȚIE A MĂRCILOR, EVOLUȚII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI

În perioada 23-25.10.2018 se desfășoară la Sinaia lucrările seminarului ”100 de ani de protecție a mărcilor; evoluții, perspective, provocări”.

Un periplu fascinant prin istoria mărcilor românești de ieri și de azi, regimul juridic al mărcilor istorice, proceduri judiciare în fața instanțelor naționale și europene având ca obiect marca, protejarea patrimoniului cultural, sunt câteva din temele ce au fost dezbătute în cadrul acestui eveniment deosebit de important pentru specialiștii din domeniul proprietății industriale.

Principalele modificări legislative privind legea mărcilor, reaua credință ca motiv de refuz și anulare a înregistrării mărcilor, noutățile din domeniul protecției desenelor și modelelor industriale, provocările proiectelor OSIM-EUIPO sunt temele care vor fi supuse discuției și vor încheia acest seminar dedicat Centenarului Marii Uniri.

Materiale prezentate în cadrul Seminarului

„Prima lege a mărcilor aprilie 1879 – Istoria mărcilor de ieri şi de azi”
        Lector: Mitriţa HAHUE, Şef Serviciu Mărci şi Indicaţii Geografice – OSIM
„Proceduri judiciare în faţa instanţelor naţionale şi europene având ca obiect marca”
        Lector: Crina Nicoleta FRISH – avocat, consilier PI, Cabinet Frish & Partners
„Regimul juridic al mărcilor istorice”
        Lector: Mihai ENACHE – consilier PI, Cabinet Ratza & Ratza
„De la lume adunate şi acum diseminate”
        Lector: Ştefan COCOŞ – consilier PI
„De la lume adunate şi acum diseminate”„Mărci şi indicaţii geografice – Semne de înaltă valoare simbolică; Protejarea patrimoniului cultural”
        Lector: Delia BELCIU – avocat, consilier PI, Cabinet DB Law Office
„Din practica comisiei de contestaţii Mărci OSIM”
        Lectori: Carmen SOLZARU – Şef Serviciu Contestaţii Revocări
                    Mirela DINU – consilier juridic Serviciul Contestaţii Revocări
„Istoria mărcii URSUS”
        Lector: Mihai ENACHE – consilier PI, Cabinet Ratza & Ratza
„Din practica proprietăţii industriale”
        Lector: Constantin GHIŢĂ – consilier PI, cabinet Ghiţă Office
„Principalele modificări legislative privind legea mărcilor”
  – Flux procedură de înregistrare a mărcii
        Lector: Graţiela COSTACHE – Şef Serviciu Juridic, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene
„Proiecte EUIPO” – Provocări, Rezultate privind implementarea celor mai importante proiecte încheiate între OSIM-EUIPO.”
        Lectori: Adriana ATANASOAIE – Şef Serviciu Baze de Date și Sisteme Informatice OSIM
                    Raluca GLISCĂ – reprezentant EUIPO
„Practica Republicii Moldova în contextul implementării Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor”
        Lector: Ludmila COCIERU – Şef Secţie Mărci Internaţionale, Direcţia Mărci şi Design Industrial Agenţia de Stat
                                                   pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova
„Reaua credinţă ca motiv de refuz şi de anulare a înregistrării mărcii”
        Lector: Sonia FLOREA – avocat, consilier PI, Cabinet Florea Gheorghe şi Asociaţii
„De la brevet la marcă”
        Lector: Elisabeta BERCEANU – Expert Serviciul Marketing OSIM
„Noutăţi în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate industrială”
        Lector: Cătălin NIŢU – Director Direcţia Juridică, Contestaţii, Cooperare Internaţională şi Afaceri Europene – OSIM
„Noutăţi în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale”
        Lector: Alice POSTĂVARU – Şef Serviciu Desene şi Modele OSIM

100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci
100ani protectie marci

Finaliștii concursului DesignEuropa Awards 2018

În data de 8 octombrie EUIPO  a anunţat finaliştii concursului DesignEuropa Awards 2018, precum şi câştigătorul secţiunii Lifetime achievement – ( comunicat de presă anexat.)

Premiile urmează a fi decernate în data de 27 noiembrie în cadrul unei festivități care va avea loc la Varșovia.

Lista finaliștilor poate fi găsită la adresa
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-finalists

Mai multe date despre viața și cariera pot fi găsite la adresa
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-2018-lifetime

Întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI – 2 octombrie 2018, Geneva

În contexul celei de-a 58-a serii de Reuniuni ale Adunārilor Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfaşoară la Geneva, īn data de 2 octombrie 2018, Delegația României condusă de către dl Ionuț Barbu, Director General OSIM a avut o întrevedere bilaterală cu Directorul General OMPI, dl Francis Gurry.

Īn cadrul întrevederii, România a transmis un mesaj de mulțumire pentru asistența şi susținerea continuă din partea OMPI în vederea implementării activităților şi ințiativelor desfăşurate de către Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci în domeniul protecției proprietăţii industriale, reafirmând angajamentul României de a depune în continuare eforturi în vederea intensificării activităților de colaborare bilaterală.

Cu această ocazie, Directorul General OSIM a lansat o invitație oficială dlui Francis Gurry, de a participa la Conferința „Viitorul proprietății industriale în Europa: provocări şi perspective”, care va fi organizată de către OSIM, în perioada 5 – 6 martie 2019, la Bucureşti, in contextul exercitării de către România a Preşedinției Consiliului Uniunii Europene.

Directorul General OMPI a apreciat contribuția țării noastre la procesul decizional la nivelul OMPI, exprimându-şi întreaga deschidere pentru continuarea cooperării bilaterale intre OMPI şi OSIM.

ompi geneva
ompi geneva
ompi geneva
ompi geneva

A 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), 24 septembrie – 2 octombrie 2018, Geneva

În perioada 24 septembrie – 2 octombrie 2018, delegaţia României participă la cea de-a 58-a Reuniune de Adunări ale Statelor Membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), care se desfăşoară la Geneva, Elveţia. În calitate de stat membru OMPI, România este reprezentată de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Oficiul pentru Drepturile de Autor din România (ORDA) şi Reprezentantul permanent al României pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite de la Geneva şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia.

Adunarea Generală OMPI, principalul organ de decizie, reuneşte în această perioadă delegaţiile celor 191 de state membre, având drept obiectiv evaluarea progreselor înregistrate în activitatea Organizației și aprobarea direcțiilor strategice de dezvoltare pentru următorii doi ani (2019-2020).

În conformitate cu agenda de lucru consolidată, au loc dezbateri asupra rapoartelor de activitate ale comitetelor OMPI, în particular, Comitetul Permanent pentru Dreptul Brevetelor, Comitetul Permanent pentru dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice, Comitetul pentru Dezvoltare și Proprietate Intelectuală, Comitetul Permanent pentru Drepturile de Autor și Drepturile conexe, Comitetul Interguvernamental privind Proprietatea Intelectuală și Resursele Genetice, Cunoştinţele Tradiționale și Folclor, Comitetul Consultativ privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

De asemenea, delegaţiile statelor membre vor continua discuţiile privind adoptarea Programului și Bugetului OMPI pentru 2019-2020, deschiderea unor noi birouri externe ale OMPI, convocarea unei Conferinţe Diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind dreptul desenelor şi modelelor industriale (DLT) pentru sfârșitul primului semestru al anului 2019, precum şi Convocarea unei Conferinţe Diplomatice pentru adoptarea unui Tratat privind protecţia Organizaţiilor de Radiodifuziune.

Delegația României s-a aliniat declarației Grupului regional al Țărilor Europei Centrale și Statelor Baltice (CEBS) din care face parte, apreciind activitatea desfășurată de Secretariatul OMPI și statele membre în asigurarea stabilității politice și financiare a organizației. Totodată, România se enumeră printre statele care au susţinut o declaraţie de ţară, prilej cu care, dl Ionuţ Barbu, Director General OSIM a comunicat priorităţile României în cadrul OMPI, legate de dreptul brevetelor, dreptul mărcilor, al desenelor şi modelelor industriale şi al indicaţiilor geografice, resurselor genetice, precum şi referitor la aplicarea dreptului în domeniul proprietăţii intelectuale.

Un accent deosebit, în cadrul intervenţiei României a fost pus pe candidatura ţării noastre de găzduire a unui birou extern OMPI la Bucureşti. Astfel, România a reiterat beneficiile pentru organizaţie, ce decurg din deschiderea unui astfel de birou şi a insistat asupra cadrului care cuprinde Principiile Directoare privind birourile externe OMPI, evidențiind faptul că Grupul Regional al Ţărilor Europei Centrale şi Statelor Baltice (CEBS) este în continuare singura regiune în care OMPI nu are o reprezentare geografică printr-un birou extern al acestei organizaţii, precum şi istoricul negocierilor purtate pe acest subiect.

ompi2
ompi2
ompi2
ompi2
ompi2
ompi2

Seminar OSIM

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează la Sinaia, în perioada 23 – 25.10.2018, la Hotel Mara,
Seminarul naţional cu tema:

„100  DE ANI DE PROTECŢIE A MĂRCILOR; EVOLUŢII, PERSPECTIVE, PROVOCĂRI”

Programul evenimentului

Seminarul îşi propune să asigure dezbaterea unor teme de real interes pentru specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul proprietăţii industriale.

Înscrierile pentru participarea la seminar se fac pe baza formularului anexat în format pdf şi în format doc, completat şi transmis la OSIM pe fax, la numărul: 021-312.38.19  sau pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nu se percepe taxă de participare.

Persoane de contact pentru detalii organizatorice sunt dna Mariana Hahue (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) și dna Irina Toltică (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), număr de telefon centrală OSIM: 021- 306.08.00/01/02/…/28/29, interior 208.

Numărul maxim de participanţi este de 50 de persoaneOrdinea de înscriere fiind ordinea transmiterii formularului anexat.

Data limită pentru înscriere este: 15 octombrie 2018.

Simpozionul Internațional ”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” – ediția a XIV-a

În perioada 6-7 septembrie 2018, delegația OSIM condusă de Dl. Director General Ionuț BARBU, participă, la invitația D-nei Alicjia Adamczack Președintă a Oficiului de Brevete din Republica Polonia, la cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional ”PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ ÎNTR-O ECONOMIE INOVATIVĂ” desfășurat sub înaltul patronajul onorific al Președintelui Republicii Polonia.

Seminarul a reunit un număr de peste 300 de participanți din 17 țări, atât din mediul de afaceri cât și din cel academic, și a reprezentat un bun prilej pentru un schimb de experiență între cei prezenți la acest eveniment de înalt nivel profesional.

La solicitarea organizatorilor, delegația OSIM a prezentat în cadrul secțiunii ”Proprietatea Industrială pentru mediul de afaceri-audit al proprietății intelectuale într-o întreprindere” metodologia de implementare precum și experiența dobândită în Proiectul ”Prediagnoza de Proprietate Intelectuală”, care s-a bucurat de interes din partea participanților.

sipiei
sipiei
sipiei
sipiei

Conferinţa la Nivel Înalt de la Beijing între autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI

Experienţa României în protecţia resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale, prezentată la Conferinţa la Nivel Înalt de la Beijing între autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului

În perioada 28-29 august 2018, delegaţia României condusă de către Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, dl Ionuţ Barbu şi dna Mirela-Liliana Georgescu, Şef Serviciu Examinare Fond Chimie-Farmacie, au participat la Conferinţa la Nivel Înalt între autoritățile publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului, organizată la Beijing de către Administraţia Naţională de Proprietate Intelectuală a Republicii Populare Chineze (CNIPA) în cooperare cu Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) şi alte autorităţi guvernamentale relevante din China.

Având în vedere nivelul înalt de organizare, Conferința a întrunit reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale (PI), organizațiilor internaționale și regionale, şi ambasadelor din China din aproape 60 de țări de-a lungul Centurii şi Drumului, precum și 300 de invitați din partea membrilor reuniunii inter-ministeriale pentru implementarea Strategiei Naționale de PI a Consiliului de Stat, sistemului naţional de PI, serviciilor de PI şi cercurilor academice.

Consilierul de Stat chinez, Wang Yong, care a deschis lucrările conferinței cu un discurs cheie, a accentuat necesitatea extinderii şi intensificării cooperării în domeniul PI între țările și regiunile de-a lungul Centurii şi Drumului, în vederea formării accelerate a unui model nou de inovare prin utilizarea eficientă a sistemului de PI. În acest context, autoritățile publice cu atribuții în domeniul PI depun eforturi concertate pentru îmbunătățirea legislaţiei și regulamentelor de aplicare aferente, sporirea calităţii și eficienței examinării obiectelor de PI, crearea unui climat de protecție a PI care să favorizeze deschidere, transparență, imparțialitate și eficiență, contribuind astfel la prosperitatea economică și dezvoltarea inovatoare în regiune.

Discuţiile în cadrul conferinței s-au concentrat pe consolidarea cooperării în domeniul PI în rândul țărilor de-a lungul Centurii şi Drumului în vederea dezvoltării comunității de PI, pe următoarele principii: incluziune, dezvoltare, cooperare și beneficii reciproce. În acest context, Directorul general al OMPI, Francis Gurry, a apreciat eforturile guvernului chinez în promovarea unei astfel de cooperări între țările de-a lungul Centurii şi Drumului, precum și sprijinul pe care China l-a demonstrat pentru activitatea OMPI.

În cadrul conferinței, delegaţia OSIM a participat la schimbul de opinii cu privire la importanța PI în modernizarea capacității instituţionale pentru industrii și facilitarea dezvoltării economice pentru ţările de-a lungul Centurii şi Drumului, dezvoltarea sistemelor globale de PI și a strategiilor comune pentru a face față noilor provocări în era digitală – legi, politici și cooperare consolidată, promovând astfel inovația prin comercializarea și utilizarea mai eficientă a PI ca un activ intangibil cheie. De asemenea, delegaţia OSIM s-a familiarizat cu cele mai bune practici cu privire la consolidarea protecţiei drepturilor de PI şi explorarea modelelor de protecţie a DPI în vederea creării unui mediu de afaceri favorabil în ţările de-a lungul Centurii şi Drumului și cooperarea multilaterală sustenabilă în domeniul PI în vederea susţinerii inovării și creativității.

În contextul panelului de discuţii “Protecţia eficientă a resurselor genetice, cunoştinţelor tradiţionale şi expresiilor cultural tradiţionale – sisteme juridice şi cele mai bune practici“, organizat la 28 august 2018, delegaţia OSIM a contribuit cu o prezentare naţională întitulată “România: implicare şi experienţă în protecţia resurselor genetice şi cunoştinţelor tradiţionale“.

În cadrul mesei rotunde “Proprietatea Intelectuală“ din 29 august 2018, dedicată autorităţilor de PI din cadrul ţărilor de-a lungul Centurii şi Drumului, inclusiv cu participarea reprezentanţilor OMPI, OEAB, ASEAN şi observatorilor, delegaţia OSIM s-a familiarizat cu activităţile de cooperare elaborate la Conferinţa de Nivel Înalt în domeniul PI, desfăşurată în anul 2016, precum şi cu cele 5 proiecte noi pentru domenii specializate, inclusiv realizarea următoarelor studii, propuse de către Administraţia Naţională de Proprietate Intelectuală a Republicii Populare Chineze:

   1. Studiu comparativ privind procedurile de examinare a brevetelor
   2. Studiu comparativ privind procedurile de examinare a mărcilor
   3. Studiu comparativ privind procedurile de examinare a desenelor și modelelor
   4. Promovarea serviciile globale de PI administrate de OMPI
   5. Cooperarea in vederea schimbului de datelor în domeniul PI

Având în vedere obiectivele evenimentului, autoritățile publice cu atribuții în domeniul proprietăţii intelectuale din ţările de-a lungul Centurii şi Drumului participante la Conferinţa de la Beijing au fost încurajate, pe bază de voluntariat, să adere la unul sau mai multe dintre cele cinci proiecte.

beijing
beijing
beijing
beijing
beijing
beijing4
beijing4
We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok