Vacancies – 2019

 Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

 

20.12.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare la concursul pentru ocuparea unui post vacant de auditor public intern în cadrul Compartimentului Audit

9.12.2019
Anunţ


1.10.2019
Anunţ

 • Rezultat probă interviu susţinută la concursul organizat pentru ocuparea unui număr de 6 posturi de expert în afara Organigramei OSIM pentru proiectul “Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează OSIM şi Ministerul Economiei” Cod SIPOCA 583

Anunţ
 • Rezultatul punctării probei scrise susţinută la examenul pentru promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare, de scurtă durată, în cadrul Biroului Resurse Umane, Registratura Generală

Anunţ

 • Rezultat final la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

27.09.2019
Anunţ
 • Rezultat final la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci si Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

26.09.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare depuse la concursul organizat pentru ocuparea unui număr de 6 posturi de expert în afara Organigramei OSIM pentru proiectul “Consolidarea capacităţii de implementare şi evaluare a strategiilor/politicilor publice pe care le coordonează OSIM şi Ministerul Economiei”

Anunţ
 • Rezultat proba scrisă la examenul de promovare într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

25.09.2019
Anunţ
 • Anunţ proba interviu la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci si Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar 

20.09.2019
Anunţ
 • Rezultat final la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică 

18.09.2019
Anunţ


18.09.2019
Anunţ
 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Mărci si Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

Anunţ

 • Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică

17.09.2019
Anunţ

 • Rezultatele finale obţinute pe baza probelor susţinute – proba scrisă şi proba interviu, la sediul OSIM, pentru admiterea pe postul vacant de auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Anunţ


13.09.2019
Anunţ

 • Rezultatul punctării probei interviu susţinută la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de auditor la Compartimentul Audit Public Intern

Anunţ

 • Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

12.09.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea celor două posturi vacante de examinator de stat în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică din cadrul Direcției Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Anunţ


11.09.2019
Anunţ

 • Rezultat final la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Baze de Date şi Sisteme Informatice

10.09.2019
Anunţ


 • Rezultatul la proba scrisă la examenul de ocupare a unui post contractual vacant de auditor la Compartimentul Audit Public Intern
 • Rezultatul selecţiei dosarelor depuse la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, biroul examinare preliminară constituire depozit reglementar

Anunţ

 • Rezultatul punctării probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de examinator în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

09.09.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Baze de date şi Sisteme Informatice

06.09.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare la concursul pentru ocuparea postului vacant de examinator în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică

Anunţ

 • Rezultatele finale, la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de expert, pe perioadă nedeterminată în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Administrativ din cadrul Direcţiei Economice

Anunţ

 • Selecţie dosare depuse la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de auditor la Compartimentul Audit Public Intern

04.09.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de expert în cadrul Serviciului Baze de Date Sisteme Informatice din Direcția Suport Tehnic şi InformaţionalRezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Administrativ

03.09.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de EXAMINATOR în cadrul Serviciului Mărci si Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminara Constituire Depozit Reglementar

30.08.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Administrativ

28.08.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice Administrativ

Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Baze de Date Sisteme Informatice din Direcția Suport Tehnic şi Informaţional

27.08.2019
Anunţ


26.08.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Mărci si Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminara Constituire Depozit Reglementar

20.08.2019
Anunţ


19.08.2019
Anunţ


9.08.2019
Anunţ


8.08.2019
Anunţ


7.08.2019
Anunţ


1.08.2019
Anunţ

 • Rezultat final la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert la Serviciul Financiar – Contabilitate, compartimentul contabilitate

31.07.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert la Serviciul Financiar – Contabilitate, compartimentul contabilitate

26.07.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert la Serviciul Financiar – Contabilitate, compartimentul contabilitate

25.07.2019
Anunţ

 • Rezultatul final la concursul pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

23.07.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

22.07.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la examenul organizat pentru ocuparea unui post vacant de expert în cadrul Serviciului Financiar – Contabilitate, compartimentul contabilitate din cadrul Direcţiei Economice

18.07.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

15.07.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

4.07.2019
Anunţ

 • Rezultat final la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

3.07.2019
Anunţ


2.07.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

27.06.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

26.06.2019
Anunţ


24.06.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

13.06.2019
Anunţ

 • Rezultat final la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator de stat în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică

13.06.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator de stat în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică

12.06.2019
Anunţ

 • Rezultate finale la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (legător) în cadrul Serviciului Editură-Tipografie din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional

11.06.2019
Anunţ

 • Rezultat proba interviu la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (legător) în cadrul Serviciului Editură-Tipografie din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional

7.06.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator de stat în cadrul Serviciului Examinare Fond Mecanică

6.06.2019
Anunţ

 • Rezultat final la examenul pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie pe perioadă determinată de expert în Serviciul Arhivă, Bibliotecă, Colecţia Naţională de Brevete din cadrul Direcției Suport Tehnic şi Informaţional

5.06.2019
Anunţ

 • Rezultat final la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciu Examinare Fond Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Anunţ

 • Rezultat proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie pe perioadă determinată de expert în Serviciul Arhivă, Bibliotecă, Colecţia Naţională de Brevete

Anunţ

 • Rezultatul probei practice, pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (legător) în cadrul Serviciului Editură-Tipografie din cadrul Direcţiei Suport Tehnic şi Informaţional.

4.06.2019
Anunţ


3.06.2019
Anunţ

 • Rezultat proba scrisă la examenul pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie pe perioadă determinată de expert în Serviciul Arhivă, Bibliotecă, Colecţia Naţională de Brevete din cadrul Direcției Suport Tehnic şi Informaţional

31.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul punctării probei interviu susţinută în data de 31.05.2019 la cancursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator în cadrul Serviciului Examinare Fond Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Anunţ

 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Cereri Naţionale

30.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul final la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice-Administrativ

Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Examinare Fond Mecanica

29.05.2019
Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat (legător) în cadrul Serviciului Editură – Tipografie din cadrul Direcției Suport Tehnic şi Informaţional

28.05.2019
Anunţ

 • Rezultate la proba scrisă din 27.05.2019 la concursul organizat pentru ocupare a unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciu Examinare Fond Electricitate-Fizică, Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

27.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul la proba interviu la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice – Administrativ

Anunţ

 • Selecţie dosare depuse pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de execuţie pe perioadă determinată de expert în cadrul Serviciului Arhivă, Bibliotecă, Colecţia Naţională de Brevete din cadrul Direcției Suport Tehnic şi Informaţional

Anunţ

 • Rezultate finale la concursul de ocupare a unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit reglementar

24.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul punctării probei interviu susţinută în data de 24.05.2019, la concursul de ocupare a două posturi contractual vacante pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Cereri Naţionale

22.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul punctării probei interviu susţinută în data de 22.05.2019, la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

Anunţ

 • Rezultatul analizării contestaţiei înregistrate sub nr. 1012892/21.05.2019, cu privire la rezultatul probei scrise desfăşurate în data de 20.05.2019, în vederea ocupării unor funcţii contractuale vacante, de două posturi de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Cereri Naţionale

Anunţ

 • Rezultatul la proba scrisă la examenul pentru ocuparea unui post vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice – Administrativ

21.05.2019
Anunţ

 • Rezultatele la proba scrisă din 20.05.2019 la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de EXAMINATOR, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Cereri Naţionale.

20.05.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare depuse la examenul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Examinare Fond Electricitate-Fizica

17.05.2019
Anunţ


16.05.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare depuse pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuţie pe perioadă nedeterminată de expert în cadrul Serviciului Achiziţii Publice-Administrativ

Anunţ

 • Rezultate la proba scrisă din 15.05.2019 la concursul de ocupare a unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

15.05.2019
Anunţ


14.05.2019
Anunţ

 • Rezultate finale la concursul de ocupare a unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de referent la Biroul Resurse Umane, Registratura Generală

Anunţ


13.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul la proba interviu susţinută în data de 13.05.2019 la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de referent în cadrul Biroului Resurse Umane, Registratura Generală

10.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată de EXAMINATOR, în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Cereri Naţionale.

8.05.2019
Anunţ

 • Rezultate la proba scrisă din 08.05.2019 la concursul de ocupare a unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de referent la Biroul Resurse Umane, Registratură Generală

Anunţ

 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

7.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de EXAMINATOR în cadrul Serviciului Mărci şi Indicaţii Geografice, Biroul Examinare Preliminară Constituire Depozit Reglementar

6.05.2019
Anunţ

Anunţ3.05.2019
Anunţ

 • Rezultatul la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene


24.04.2019
Anunţ

 • Rezultat selecţie dosare la concursul pentru ocuparea unui post de referent în cadrul Biroului Resurse Umane, Registratură Generală


23.04.2019
Anunţ22.04.2019
Anunţ18.04.2019
Anunţ

 • Rezultatul selecţiei dosarelor depuse pentru înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Afaceri Europene

17.04.2019

Anunţ


10.04.2019

Anunţ


01.04.2019

Anunţ

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok